Interna föreningssidor

Här läggs info och mallar till respektive förening som arrangerar Biets dag.

Webbadressen www.alltombin.se används för generell information och korta texter från varje förening.

Vi behöver från varje förening:

  1.  Kort text till bourelius@gmail.com  om vart ev deltagare ska vända sig för mer info alternativt att ni skickar all info ni vill lägga inom om Biets dag till mig. Detta läggs in under respektive ort.
    Vill ni se exempel gå in på Ronneby och Bräkne-Hobys sidor.
  2. Att ni använder flyerförslaget som finns som bilaga på denna sida  och lägger till egen text efter ordet ”Välkomna”  i wordfilen alternativt fixar egen flyer. Behöver ni hjälp skickar ni texten till mig så fixar jag en flyer. Tänk på att det inte går in många tecken ytterligare än som redan finns. 
  3. Länkar och annat material  som vi vill att ev deltagare ska  få kännedom om.
  4. Andra synpunkter ni vill framföra.

Flyer wordfil  Bietsdag brakne-hoby verstorbild
Flyer Pdf-fil  Bräkne-Hoby Bietsdag brakne-hoby verstorbil2016

Flyer/affisch Ihre Biets dagihre 160529 affisch

Flyer wordfil Östra Blekinge Bietsdag östra blekinger
P
df-fil Östra Blekinge Bietsdag östra blekinge2016

Flyer Pdf-fil Kyrkhult  Bietsdag-Kyrkhult 2016

Tipsrunda – pdf-fil stor fil som tar tid att ladda ner.
Naturstigen_090119