Biets dag Söndagen 29 maj 2016

Öppet hus i Blekinges alla biodlarföreningar den 29 maj 2016!
Läs mer på respektive föreningssidor om innehåll och tider.

Genom att odla bin får vi inte bara honung utan ser också till att våra växter pollineras.
Utan bin så skulle skördarna bli mindre, blommorna färre och mindre med frukt.
Bina har en enorm betydelse för vår natur.

Vi biodlare vill gärna visa upp binas liv och funktion.
Vi vill också skapa förståelse för och visa vilken kvalitet svensk honungsproduktion har.
Kanske kan Biets dag inspirera några att bli med i våra föreningar eller köpa våra biprodukter!

Under dagen har vi lite olika aktiviteter som varierar från förening till förening.

Grundprogrammet är:

  • Vi visar upp våra bikupor och annat material som behövs i biodlingen.
  • Vi berättar om vad som händer i bikupan under ett år och vilka funktioner de olika bina har.
    Honungen är binas huvudprodukt men det finns en hel del annat också och det vill vi berätta om.
  • Några av föreningar har demonstrationskupor så man kan se lite av binas liv.
  • En tipsrunda
  • Försäljning av biprodukter och så finns det fika med tilltugg och korv.

Läs mer om de olika föreningarnas aktiviteter den 29 maj genom att gå in på respektive förening/ort ovan.

Välkomna!
Biets dag i Blekinge sponsras av Studieförbundet Vuxenskolan och som också är det studieförbund som anordnar biodlingskurser i samarbete med våra biodlingsföreningar.
unnamed